?

Log in

Sense and intimacy

« previous entry | next entry »
Aug. 22nd, 2007 | 12:40 am
mood: contemplative contemplative
music: Soof - Amélie

Uitgeschakelde gedachten brengen nimmer hoop noch pijn. Voor zover ze te ontwijken vallen ontwijken ze slechts elke poging tot gelukkig zijn. Een karikatuur geschetst, vallend onder stenen gras; waarheid onbesproken, gespleten in licht van liegend glas. Kets het obstakel af, voor het door niet te helen harten breekt en zwijg - texturen bieden houvast dat te vluchtig in het niets verdwijnt.

Salvador..

Link | Leave a comment | Share


Comments {0}